Tecumseh Trail Park

1120 Navaho Dr., Lebanon, OH45036